Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 42Kaupunginhallitus § 104 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 42 31.03.2003

SOTILASVALATILAISUUDEN HAKEMINEN PYHÄJÄRVELLE - HEIKKI HANKILAN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

119/0.071/2003

KHALL § 104

417/0/071/02
KVALT 05.08.2002 § 107
Valtuutettu Heikki Hankila esitti suullisessa aloitteessaan, että Kainuun Prikaatilta haetaan seuraavaa mahdollista sotilasvalatilaisuutta toteutettavaksi kesätapahtumana Pyhäjärvellä.

417/0/071/02
KHALL 19.08.2002 § 375
Ehdotus:

Vs. Kaupunginjohtaja: Esitetään Kainuun Prikaatille toivomus valatilaisuuden järjestämisestä Pyhäjärvellä seuraavana mahdollisena yksikölle soveltuvana kesänä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

119/0.071/2003

KHALL 03.03.2003 § 104
Kainuun Prikaatin Komendantti, yliluutnantti Tomi Martikainen on ilmoittanut, että mahdollinen sotilasvalatilaisuus Pyhäjärvellä on vuonna 2010.

Valatilaisuuksien paikkakuntavaraukset on sovittu jo vuoteen 2009 saakka.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Todetaan aloite loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 42

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©