Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 45Kaupunginhallitus § 14 07.01.2003
Kaupunginhallitus § 123 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 45 31.03.2003

KYLÄNEUVOSTON PERUSTAMINEN - VALTUUTETTU MAUNO TUORINIEMEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

33/0.011/2003

KHALL § 14

Kaupunginvaltuusto 25.11.2002 § 151

Valtuutettu Mauno Tuoriniemi jätti kirjallisen valtuustoaloitteen kyläneuvoston perustamisesta Pyhäjärvelle vuoden 2003 alusta lukien.

Väkipyörän ohjausryhmä on kokouksessaan 1.11.2002 tehnyt asiaa koskevan esityksen.

Kylien ja kaupungin keskinäisen vuoropuhelun edistämiseksi ja kyliä koskevien asioiden valmistelua varten tarvitaan viranhaltijoista/luottamushenkilöistä sekä kylien edustajista koostuva valtuuston nimeämä työryhmä.

Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 32.

Kaupunginhallitus 07.01.2003 § 14

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Aloite lähetetään hallintotoimen valmisteltavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 123

KVALT 10.02.2003 § 20.
1. Valtuutettu Mauno Tuoriniemi kysyi tekemänsä kyläneuvostoaloitteen nykyistä käsittelyvaihetta.
Aloitteen todettiin tulevan valmisteluun maaliskuun aikana.

Kyläneuvosto tullaan esittämään perustettavaksi kaupunkistrategialuonnoksen lausuntokierroksen yhteydessä.

Asia on tulossa päätöksentekoon kaupunginhallituksen 24.03.2003 kokouksessa.

Aloite on oheismateriaalina nro 25.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 45

Oheismateriaali nro 19.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©