Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 46Kaupunginvaltuusto § 19 10.02.2003
Kaupunginhallitus § 114 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 46 31.03.2003

SEUTUKUNTAYHTEISTYÖN NYKYTILANTEEN TIEDOTTAMINEN VALTUUSTOLLE JA KUNTALAISILLE – VALTUUTETTU AIMO KARVOSEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

214/0.072/2003

KVALT § 19

Valtuutettu Aimo Karvonen teki aloitteen seutukuntayhteistyön nykyvaihetta koskevan informaation esittämisestä valtuustolle ja kuntalaisille.

KHALL § 114

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Seutuyhteistyökeskustelu on käynnistetty kaupunkistrategian valmistelun aloituksen yhteydessä ja asiaa käsitellään myös 31.03.2003 kaupunginvaltuuston kokouksessa, jolloin päätetään mm. asian käsittelyn jatkotoimenpiteistä.

Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 46

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Todettiin, että asiasta on syytä tiedottaa myös kuntalaisille.©