Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 50Kaupunginhallitus § 97 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 50 31.03.2003

KOIRAVERON KÄYTTÖÖNOTTO - VARAVALTUUTETTU SEPPO LAURIKKALAN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

113/0.032/2003

KHALL § 97

481/0/032/02
KVALT 23.09.2002 § 129
Seppo Laurikkala esitti suullisessa aloitteessaan koiraveron käyttöönottoa vuodelle 2003.

481/0/032/02
KHALL 07.10.2002 § 435
Lain koiraverosta 29.6.1997/590 mukaan koirasta on suoritettava koiraveroa sille kunnalle, jonka alueella koiraa edellisen kalenterivuoden päättyessä on pysyvästi pidetty.

Koiravero on enintään 50 € , sen mukaan kuin kunnanvaltuusto päättää. (Laki koiraverosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta, N:o 913/ 2001)
Kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnassa ei ole suoritettava koiraveroa.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Koiraverosta vuodelle 2003 päätetään kaupunginvaltuustossa muiden valtuuston päätettävien verojen määräämisen yhteydessä

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

113/0.32/2003

KHALL 03.03.2003 § 97
Kaupunginvaltuusto on 04.11.2002 § 140 päättänyt, että Pyhäjärven kaupungissa ei peritä koiraveroa vuonna 2003 eikä ilmoituksia koirista tarvitse tehdä vuodelta 2002.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Todetaan aloite loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 50

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©