Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 51Kaupunginhallitus § 92 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 51 31.03.2003

PYHÄSALMEN KESKUSTA-ALUEEN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN - VALTUUTETTU EMMI HYVÖSEN JA MARJALIISA KORHOSEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

110/4.461/2003

KHALL § 92

535/4/452/02
KVALT 04.11.2002 § 145
Suullisessa aloitteessaan Emmi Hyvönen yhdessä Marja-Liisa Korhosen kanssa esittävät Pyhäsalmen keskusta-alueen ympäristön viihtyvyyden parantamista mm. puiden ja kukkien istutuksilla. Samassa yhteydessä tulee kartoittaa taajama-alueella sijaitsevat purettavat rakennukset.

110/4.461/2003

KHALL 03.03.2003 § 92

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Todetaan, että mm. ko. tehtävää varten on perustettu 4H-yhdistyksen hallinnoima Meistä on moneksi -projekti.

Saatetaan valtuustolle tiedoksi.

Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 51

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©