Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 54Kaupunginhallitus § 101 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 54 31.03.2003

LÄHDETIEN PÄÄLLYSTÄMISEN LOPPUUNSAATTAMINEN - UNTO MATILAISEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

117/4.441/2003

KHALL § 101

297/4/431/02
KVALT 05.08.2002 § 109
Valtuutettu Unto Matilainen esitti suullisessa aloitteessaan Lähdetien päällystämisen loppuunsaattamista.

297/4/431/02
KHALL 19.08.2002 § 373
Ehdotus:

Vs. Kaupunginjohtaja: Lähetetään aloite teknisen toimen valmisteltavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

116/4.431/2003

KHALL 03.03.2003 § 101

Tiedusteltu 05.02.2003 tekniseltä johtajalta aloitteen käsittelyvaihe. Vuoden 2003 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa Lähdetien päällystämisen loppuunsaattamiseen.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Aloitteeseen palataan vuoden 2004 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 54

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©