Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 59Kaupunginhallitus § 109 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 59 31.03.2003

MATONPESUPAIKAN OSOITTAMINEN PYHÄSALMESSA - AIMO KARVOSEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

228/4.461/2003

KHALL § 109

KVALT 26.03.2002 § 29
Valtuutettu Aimo Karvonen esitti suullisena aloitteenaan matonpesupaikan osoittamista Pyhäsalmessa. Pesupaikka tulisi olla sisätiloissa ja voisi olla maksullinen.

240/4/434/02
KHALL 15.04.2002 § 180
Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Annetaan Pyhäjärven Kehitys Oy:n ja teknisen toimen selvitettäväksi mahdollisuudet matonpesupaikan järjestämiseksi olemassa olevista tiloista.

Selvitys tulee saattaa kaupunginhallitukselle toukokuun loppuun mennessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

240/4/434/02
TEKLA 16.05.2002 § 73

Pyhäsalmessa toimii Pyhäjärven Pesula Oy, joka pesee myös mattoja. Mikäli kaupunki järjestää tiloihinsa matonpesutilat niin se tulee kilpailijaksi Pyhäjärviselle yritykselle, mikä ei liene kaupungin tarkoitus.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki ei lähde järjestämään matonpesupaikkaa ja kilpailemaan yksityisen yrityksen kanssa.

Päätös:

Jätettiin pöydälle selvitettäväksi seuraavaan kokoukseen mennessä matonpesupaikan rakentaminen ulos järven rannalle, josta vedet voidaan johtaa viemäriin, sekä sen kustannukset.

240/4/434/02
TEKLA 27.06.2002 § 91
Antti-Teollisuus Oy valmistaa matonpesualtaita ruostumattomasta teräksestä. Altaat on varustettu pesua helpottavilla suihkuputkilla ja ne on helposti viemäröitävissä. Pesuvesi otetaan järvestä pumpulla, joka käynnistyy heti kun hana avataan.

Matonpesualtaita on kahta kokoa. Pienempi allas on leveydeltään 1210 mm ja suurempi 2710 mm.

Lisäksi matonpesupaikalle on saatavissa käsikäyttöinen mattomankeli, jolla matot saadaan kuljetuskuntoon.

Pesuryhmä, jossa on neljä pientä ja yksi iso allas maksaa 3.521 €, alv 0 %, ja ryhmä, jossa on neljä pientä ja kaksi isoa allasta maksaa 4.650 €, alv 0 %. Altaita voidaan lisätä myös myöhemmin. Mattomankeli maksaa 3.616 €, alv 0 %.

Lisäksi tulee pesupaikan kunnostus, viemäröinti sekä pumppukustannukset.

Pesuryhmä, jossa on neljä pientä ja kaksi isoa allasta maksaa 8.400 €, alv 0 % ja lisättynä mattomankelilla hinnaksi tulee 12.000€, alv 0 %.

Pesupaikaksi sopisi esim. Hotellin rantaan menevän tien vasemmalle puolen järven ja keskuspumppaamon välinen alue. Tässä olisi hyvä viemäröidä pesupiste ja vesi olisi lähellä.

Oheistieto nro 40 esite matonpesualtaista.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki ei lähde järjestämään matonpesupaikkaa sisätiloihin ja kilpailemaan yksityisen yrityksen kanssa. Lisäksi lautakunta esittää hallitukselle, että vuoden 2003 talousarvioon varataan 12.000 € määräraha matonpesupaikan rakentamista varten ulkoalueelle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

240/4/434/02
KHALL 11.07.2002 § 316
Esite matonpesualtaista oheismateriaalina nro 11.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja : Hyväksytään teknisen lautakunnan esitys ettei matonpesupaikkaa järjestetä sisätiloihin. Matonpesupaikan rakentamiseen ulkoalueelle otetaan kantaa vuoden 2003 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

240/4/434/02
KHALL 29.07.2002 § 347
Ehdotus:

Hallintojohtaja: Saatetaan valtuustolle tiedoksi asian käsittelyvaihe.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

240/4/434/02
KVALT 05.08.2002 § 92
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

228/4.461/2003

KHALL 03.03.2003 § 109

Tiedusteltu 05.02.2003 aloitteen käsittelyvaihe tekniseltä johtajalta. Matonpesupaikan toteuttamiseen on määräraha varattu vuoden 2003 talousarviossa. Matonpesupaikka rakennetaan kesällä 2003.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Todetaan aloite loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 59

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©