Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 60Kaupunginhallitus § 15 07.01.2003
Kaupunginhallitus § 125 03.03.2003
Tekninen lautakunta § 49 13.03.2003
Kaupunginhallitus § 154 24.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 60 31.03.2003

SELVITYSPYYNTÖ HALUKKUUDESTA LIITTYÄ KAUKOLÄMPÖÖN - VARAVALTUUTETTU RITVA PERÄLÄN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

34/5.552/2003

KHALL § 15

Kaupunginvaltuusto 25.11.2002 § 152

Varavaltuutettu Ritva Perälä esitti suullisessa aloitteessaan, että selvitettäisiin kuntalaisten halukkuus liittyä kaukolämpöön.

Kaupunginhallitus 07.01.2003 § 15

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Aloite lähetetään teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 125

Tiedusteltu 24.02.2003 tekniseltä johtajalta aloitteen käsittelyvaihetta. Aloite käsitellään teknisen lautakunnan seuraavassa kokouksessa 13.03.2003.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

TEKLA § 49

Pyhäsalmen taajamassa on Opintien ja Tunturitien välisellä alueella muutama rivitalo, joka olisi saatavissa kannattavasti kaukolämmön piiriin jatkamalla Ikoselle tulevaa linjaa.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta päättää, että kyseisille rivitaloille tehdään liittymistarjous kaukolämpöverkostoon. Liittymismaksua tarjotaan 30 % alennuksella normaalihinnasta.

Lisäksi liittymismahdollisuudesta kaukolämpöön tiedustellaan Pyhäjärven Sanomissa julkaistavalla ilmoituksella. Muille kiinteistölle kuin em. liittymismaksut katsotaan tapauskohtaisesti, jotta kannattavuus säilyy.
Asia saatetaan kaupungihallituksen ja valtuuston tietoon.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 154

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen käsittelyvaiheen tiedoksi.

Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Aloite todetaan loppuunkäsitellyksi.

Päätös:

Kuultiin asiantuntijana tekninen johtaja Veijo Vuopiota.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

KVALT § 60

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©