Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 63Kaupunginvaltuusto § 63 31.03.2003

SALMEN KOULUN LÄHEISYYDESSÄ SIJAITSEVAT KOROTETUT SUOJATIET - LIIKENNEHIDASTEET - VALTUUTETTU MARKKU KOMULAISEN VALTUUSTOALOITE

315/4.431/2003

KVALT § 63

Markku Komulaisen suullinen aloite: Salmen koulun läheisyydessä olevat hidasteet ovat niin korkeita ja jyrkkiä, että ne aiheuttavat hankaluuksia linja-autoille. Komulainen esitti suullisessa aloitteessaan, että ko. hidasteisiin pitäisi tehdä linja-autojen raideleveyden mukaiset luiskat helpottamaan liikennointiä.©