Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 68


Edellinen asia | Seuraava asia

Kaupunginvaltuusto § 68 31.03.2003

KIIREELLISET ASIAT

KVALT § 68

a)
Kaupunginhallituksen esitykset

Kaupunginhallituksella ei ollut kiireellisiä asioita

b)
Muut kiireelliset asiat

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.03.©