Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 27Tekninen lautakunta § 18 23.01.2003
Kaupunginhallitus § 78 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 27 31.03.2003

VESA JÄÄSKELÄISEN ANOMUS PYHÄSALMEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMISEKSI K 1309

86/4.412/2003

TEKLA § 18

Vesa Jääskeläinen on esittänyt tekniselle lautakunnalle lähettämässään kirjeessä, että kaupunki muuttaisi Pyhäsalmen teollisuusalueen asemakaavaa meneillään olevan kaavamuutoksen yhteydessä hän omistamansa teollisuustontin korttelissa 1309 siten, että tontille mahdollistettaisiin polttoaineen myynti, huoltamo ja korjaustoiminta.

Pyhäsalmen teollisuusalueella on menossa asemakaavamuutos koskien kahden tien nimen muuttamista. Lisäksi mahdollisesti tulee vielä kaukolämpölaitoksen rakentamisen mahdollistava muutos. Jääskeläisen esittämä kaavamuutos tulisi samoissa asiakirjoissa.
Kaavamuutoksesta aiheutuisi kustannuksia kaupungille osallitumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta. Kustannukset ovat noin 1.000 €.
Oheistieto nro 4 karttaliite ko. alueesta.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Vesa Jääskeläisen esittämään kaavamuutoksen ryhdytään, mikäli Vesa Jääskeläinen sitoutuu maksamaan kaavamuutoksesta kaupungille aiheutuvat lisäkustannukset 1.000 €.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 78
Oheismateriaalina nro 5 kirje ja karttaliite ko. alueesta.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Hyväksytään teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Tekninen johtaja Veijo Vuopiota kuultiin asiantuntijana ennen tämän asian käsittelyä.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 27

Oheismateriaali nro 7.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©