Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 31.03.2003


 Pykälä   Otsikko
  21 SEUTUVALTUUSTOKOKEILU, LAKILUONNOKSEN ESITTELY
  22 SEUDULLISEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISYHTIÖN PERUSTAMINEN (SEDES OY)
  23 PUUTUOTEALAN KEHITTÄMINEN, JOKILAAKSOJEN KEHITTÄMIS- JA KIINTEISTÖYHTIÖ OY
  24 KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN
  25 ASEMAKAAVAN MUUTOS TEOLLISUUSALUEELLA K 1307 T6/KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN
  26 PYHÄSALMEN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS
  27 VESA JÄÄSKELÄISEN ANOMUS PYHÄSALMEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMISEKSI K 1309
  28 KAUPPAKIRJA - PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI/PYHÄJÄRVEN OSUUSPANKKI
  29 KAUPPAKIRJA - PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI / HOTELLI PYHÄSALMI
  30 HIETAKYLÄN KOULUKIINTEISTÖN MYYNTI
  31 ERONPYYNTÖ VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ / ANNE PERÄ - VARAJÄSENEN VALINTA JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI 2001-2004
  32 ERONPYYNTÖ VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ / MIKA KIVILAHTI - JÄSENEN VALINTA JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI 2001-2004
  33 ERONPYYNTÖ KAUPUNGINHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN VALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ/SARI SAHA - JÄSENEN VALINTA JA VARAJÄSENEN VALINTA JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI 2001-2004
  34 JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTAAN JÄLJELLÄ OLEVAKSI VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI
  35 INTERNET-YHTEYDEN SAANTI KUNTALAISILLE - VALTUUTETTU MARKKU KOMULAISEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  36 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHA-ALOITE NUORISOKONSERTIN JÄRJESTÄMISEKSI - VALTUUTETTU EMMI HYVÖSEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  37 JOHTOSÄÄNTÖJEN TARKISTAMINEN AJANTASALLE - AIMO KARVOSEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  38 KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖSKENTELYTAPOJEN UUDISTAMINEN - HEIKKI HANKILAN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  39 OPETUSTOIMEN TASON MÄÄRITTELY ALA-ASTEEN OPETUKSESSA - HEIKKI HANKILAN VALTUUSTOALOITE- TIEDOKSISAATTO
  40 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTO - VALTUUTETTU HEIKKI HANKILAN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  41 PÄÄTÖKSENTEKOTASON JOHDONMUKAISTAMINEN HENKILÖSTÖVALINNOISSA - VALTUUTETTU HEIKKI HANKILAN VALTUUSTOALOITE- TIEDOKSISAATTO
  42 SOTILASVALATILAISUUDEN HAKEMINEN PYHÄJÄRVELLE - HEIKKI HANKILAN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  43 KUULEMISTILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMINEN ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE LOMA-ASUKKAILLE KAUPUNGIN JA KYLIEN KEHITTÄMISEKSI - KALEVI LEHTOMÄEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  44 PÄIHDEPOLIITTISEN TOIMINTAOHJELMAN LAATIMINEN - HEIKKI HANKILAN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  45 KYLÄNEUVOSTON PERUSTAMINEN - VALTUUTETTU MAUNO TUORINIEMEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  46 SEUTUKUNTAYHTEISTYÖN NYKYTILANTEEN TIEDOTTAMINEN VALTUUSTOLLE JA KUNTALAISILLE – VALTUUTETTU AIMO KARVOSEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  47 OLLI TIKAN PATSASHANKE - TUOMO LIPSOSEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  48 SAIRAALAN KANTTIININ TOIMINTA - VALTUUTETTU MARTTI SAVOLAISEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  49 LIIKKUMISTA HELPOTTAVIEN APUVÄLINEIDEN HANKKIMINEN VANHUKSILLE - AIMO KARVOSEN JA VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  50 KOIRAVERON KÄYTTÖÖNOTTO - VARAVALTUUTETTU SEPPO LAURIKKALAN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  51 PYHÄSALMEN KESKUSTA-ALUEEN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN - VALTUUTETTU EMMI HYVÖSEN JA MARJALIISA KORHOSEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  52 LOUKKOLANTIEN JATKORAKENTAMINEN - VALTUUTETTU TAUNO VUOHTONIEMEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  53 LÄHDETIEN PÄÄLLYSTÄMINEN - VALTUUTETTU AIMO KARVOSEN JA VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  54 LÄHDETIEN PÄÄLLYSTÄMISEN LOPPUUNSAATTAMINEN - UNTO MATILAISEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  55 VASKIKELLON RISTEYKSEN LIIKENNEYMPYRÄN RAKENTAMINEN - VALTUUTETTU HEIKKI HANKILAN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  56 MAA-ALUEEN OSTAMINEN KAUPUNGILLE PARKKIMAJOEN SUULTA - VALTUUTETTU HEIKKI HANKILAN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  57 MAA-ALUEEN HANKINTA PARKKIMAJÄRVEN RANNALTA PARKKIMAJOEN SUULTA - VALTUUTETTU HEIKKI HANKILAN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  58 YLEISEN WC:N JÄRJESTÄMINEN PYHÄSALMEN YDINKESKUSTAAN - KALEVI LEHTOMÄEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  59 MATONPESUPAIKAN OSOITTAMINEN PYHÄSALMESSA - AIMO KARVOSEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  60 SELVITYSPYYNTÖ HALUKKUUDESTA LIITTYÄ KAUKOLÄMPÖÖN - VARAVALTUUTETTU RITVA PERÄLÄN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  61 SELVITYSPYYNTÖ RUOTASEN ASUKKAIDEN HALUKKUUDESTA LIITTYÄ KAUKOLÄMPÖÖN - VALTUUTETTU AIMO KARVOSEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO
  62 KOMUJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA - VALTUUTETTU JUKKA TIKANMÄEN JA KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN VALTUUSTOALOITE
  63 SALMEN KOULUN LÄHEISYYDESSÄ SIJAITSEVAT KOROTETUT SUOJATIET - LIIKENNEHIDASTEET - VALTUUTETTU MARKKU KOMULAISEN VALTUUSTOALOITE
  64 TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN KEHITYSVAMMAISILLE OPPILAILLE/VALTUUTETTU EMMI HYVÖSEN YM. VALTUUTETTUJEN VALTUUSTOALOITE
  65 VALTUUSTON TUTUSTUMISMATKA PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMINTAAN/VALTUUTETTU EMMI HYVÖSEN YM. VALTUUTETTUJEN VALTUUSTOALOITE
  66 IKOSEN JA SALMEN KOULUN HOMETILANTEESTA TIEDOTTAMINEN/EMMI HYÖSEN YM. VALTUUTETTUJEN VALTUUSTOALOITE
  67 MYR:N (POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ)VARAJÄSENYYS
  68 KIIREELLISET ASIAT

 Osallistuja  Tehtävä


©