Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 16.04.2010

Tarkastuslautakunta
Kokous 16.04.2010 / Pykälä 23


Edellinen asia | Seuraava asia

Tarkastuslautakunta
§ 23
16.04.2010

KESKUSTELUTILAISUUS TARKASTUSLAUTAKUNTA / TEKNISEN TOIMEN JA SIVISTYSTOIMEN HENKILÖSTÖ

58/00.03.01/2010

TARKLTK § 23

Arviointityöhönsä kirjallisena saamansa tiedon lisäksi tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista tutustua eri toimialojen ja toimielinten toimintaan sekä haastatella henkilöstöä sekä luottamushenkilöitä. Tarkastuslautakunnan on arviointityön kannalta hyödyllistä toteuttaa tutustumis- ja arviointikäyntejä harkintansa mukaan kaupungin eri laitoksiin ja kaupungissa muihin mahdollisiin kohteisiin.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta keskustelee laitosmiehen, esiluokan opettajien ja erityisopettajan kanssa.

Päätös:

Taimi Nurminen oli esteellisenä poistuneena kokouksesta klo 9.45-10.30 hallintolain 28 §:n 1 kohdan perusteella.

Tarkastuslautakunta keskusteli teknisen ja sivistystoimen henkilöstön kanssa seuraavasti:

Laitosmies

Aki Kokkonen
klo 9.45-10.30

Esiluokan opettaja
Eila Karvonen
klo 13.00-13.50

Esiluokan opettaja
Anne Manninen
klo 13.00-13.50

Erityisopettaja
Jyrki Eksymä
klo 13.50-14.45

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi keskusteluissa esille tulleet asiat. 


Edellinen asia | Seuraava asia©