Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 13.06.2005

Kaupunginhallitus
Kokous 13.06.2005 / Pykälä 184Kaupunginhallitus § 184 13.06.2005

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 23.4-3.6.2005

1141/0.012/2005

KHALL § 184

Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina nro 16.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©