Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Pöytäkirja 13.03.2003

Ympäristölautakunta
Kokous 13.03.2003 / Pykälä 3Ympäristölautakunta § 3 13.03.2003

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO

285/0.012/2003

YMPLTK § 3

Ympäristölautakunnan pöytäkirjat ovat olleet yleisesti nähtävillä kokousta
seuraavan viikon perjantaina klo 8:00 – 15:00.

Ehdotus:

Ympäristösihteeri: Lautakunta päättää, että noudatetaan entistä
käytäntöä eli ympäristölautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta
seuraavan viikon perjantaina klo 8:00 – 15:00.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©