Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Pöytäkirja 13.03.2003

Ympäristölautakunta
Kokous 13.03.2003 / Pykälä 4Ympäristölautakunta § 4 13.03.2003

PÄÄVASTUUALUE-ESIMIESTEN OIKEUS PÄÄTTÄÄ HANKINNOISTA

55/0.012/2003

YMPLTK § 4

Teknisen toimen johtosäännön 12 §:n mukaisesti päävastuualueen esimiehellä on oikeus päättää urakoista ja hankinnoista lautakunnan vahvistamaan määrään saakka. Ko. päätökset tuodaan lautakunnalle tiedoksi seuraavaan kokoukseen.

Vuonna 2002 ko. euromäärä on ollut 8 500 €.

Ehdotus:

Ympäristösihteeri: Lautakunta päättää, että päävastuualue-esimiehillä (ympäristösihteeri- ja palo- ja rakennustarkastaja) on päätösoikeus urakoiden ja hankintojen osalta kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 10 000 € saakka. Tarjoukset on liitettävä päätökseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©