Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 24.03.2003

Kaupunginhallitus
Kokous 24.03.2003 / Pykälä 158Kaupunginhallitus § 158 24.03.2003

RUHKALAN KOULUN MYYNTI

KHALL § 158

Kaupunginhallitus keskusteli Ruhkalan koulun mahdollisesta myynnistä.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää laittaa Ruhkalan koulun julkisesti myyntiin. Asia anntaan teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©