Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 24.03.2003

Kaupunginhallitus
Kokous 24.03.2003 / Pykälä 159Kaupunginhallitus § 159 24.03.2003

SIJOITUSSALKUN RAKENTEEN MUUTOS

KHALL § 159

Alfred Berg Omaisuudenhoito OY esittää, että heidän hoidossaan olevan Pyhäjärven kaupungin pitkäaikaisen sijoitussalkun (yli 5 v) rakennetta muutetaan siten, että valtionobligaatioiden painoa pudotettaisiin 40 %:sta 30 %:iin ja tilalle otettaisiin noin 10 % yrityslainoja.

Kokouksessa jaettiin Alfred Berg Omaisuudenhoito OY:n salkunhoitajan kirje.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että Alfred Berg Omaisuudenhoito OY:n hoidossa olevan Pyhäjärven kaupungin pitkäaikaisen sijoitussalkun (yli 5 v) rakennetta muutetaan salkunhoitajan esittämällä tavalla.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©