Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.01.2006

Kaupunginhallitus
Kokous 23.01.2006 / Pykälä 24Kaupunginhallitus § 24 23.01.2006

TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT

13/0.012/2006

KHALL § 24

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat toimielinten pöytäkirjajäljennökset:

Perusturvalautakunta 15.12.2005

Sivistyslautakunta 13.12.2005

Tekninen lautakunta 1.12.2005

Ympäristölautakunta 29.12.2005

Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:

1. merkitä saapuneet pöytäkirjat tiedoksi

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©