Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 23.01.2006

Kaupunginhallitus
Kokous 23.01.2006 / Pykälä 25Kaupunginhallitus § 25 23.01.2006

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 26.11.2005-13.1.2006

12/0.012/2006

KHALL § 25

Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina nro 13.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©