Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 11.05.2010

Tarkastuslautakunta
Kokous 11.05.2010 / Pykälä 37Tarkastuslautakunta
§ 37
11.05.2010

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009

102/02.02.01/2010

TARKLTK § 37

Kuntalain 71 § mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet sekä esitettävä arvioinnin tulokset valtuustolle.

Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomuksen hankkimiensa tietojen, vuoden 2009 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen perusteella.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomusluonnos jaetaan kokouksessa.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta

1. hyväksyy ja allekirjoittaa valmistelemansa arviointikertomuksen vuodelta 2009.

2. jättää arviointikertomuksen vuodelta 2009 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi

3. esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta lausunnot / vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin, siten että kaupunginvaltuusto käsittelee ne syyskuun 2010 kokouksessa.

Ko. huomiot ovat alla lyhyesti ja tarkemmin esitettynä arviointikertomuksen vaaleanpunaisella merkityissä kappaleissa.

Kaupungin talous ja työllisyys

Henkilö- ja toimintakulujen suuri kasvu

Hallintoimi

Periodityö

Työilmapiirimittauskysely

Elinkeinotoiminta / Konserniyhtiöt

Tunnuslukujen ja mittareiden puuttuminen tilinpäätösaineistosta

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Hammaslääkäripalvelut

Sivistyslautakunta

Toisen asteen ammatillinen koulutus / koulun vetovoimaisuus

Kalajokilaakson ammattikoulun kuntayhtymälle selvitettäväksi / kaivosmieskoulutus ja työllisyyttä edistävän maisemointikurssin järjestämisen mahdollisuus Pyhäjärven ammattikoululle

Nuoriso- ja liikuntatoimen tavoitteiden asettelu ja seuranta

Tekninen lautakunta

Vesi- ja viemärilaitos

Puhdistamolle tullut jäteveden määrä yli kaksinkertainen myytyyn määrään verrattuna / Määräerojen pienentämistoimenpiteet

Muut havainnot

Toimintatapojen oleelliset muutokset

Tarkastuslautakunnan arviointityön ja hallintokuntien toiminnan kehittäminen

Päätös:

Asko Kauranen oli poistuneena kokouksesta arviointikertomuksen laatimisen ajan laadittaessa arviointikertomusta perusturvan, Pyhäjärven Kehitys Oy:n ja Kiinteistö Oy Rillankiven osalta hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella.

Taimi Nurminen oli poistuneena kokouksesta arviointikertomuksen laatimisen ajan laadittaessa arviointikertomusta vesi- ja viemärilaitoksen ja kaukolämpölaitoksen osalta hallintolain 28 §:n 1 kohdan perusteella.

Marja-Leena Våg oli poistuneena kokouksesta arviointikertomuksen laatimisen ajan laadittaessa arviointikertomusta Reisjärven ympäristöpalveluiden lautakunnan osalta hallintolain 28 § 5 kohdan perusteella.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

  

©