Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 13.06.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 13.06.2006 / Pykälä 79


Edellinen asia | Seuraava asia

Perusturvalautakunta
§ 79
13.06.2006

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN JA TERAPIAPALVELUJEN ASIANTUNTIJOIDEN KONSULTAATIOSOPIMUS NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNASSA

233/0/055/2006

PETU § 79

Nivala-Haapajärven seutukunnan hyvinvointitiimissä on laadittu

sopimus, jonka mukaan kuntien sosiaalityöntekijät sekä terapiayksiköiden työntekijät voivat tarvittaessa konsultoida ja/tai olla työpareina muiden kuntien vastaavien työntekijöiden kanssa sosiaali- ja terapiatyön eri osa-alueilla. Toimintatavat voivat olla esim. puhelinkonsultaatio, asiantuntijaneuvonta, asiakirjojen kommentoiminen, työparina toimiminen asiakastapaamisissa.

(Sopimusluonnos liitteenä nro1)

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Hyväksytään sopimus liitteen nro 1 mukaisesti.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia©