Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 13.06.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 13.06.2006 / Pykälä 89Perusturvalautakunta
§ 89
13.06.2006

PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMIEN VAKINAISTAMINEN

236/0/022/2006

PETU § 89


Perhepäivähoitajat Kirsi Tanttu, Jaana Pesonen ja Lea Parkkima ovat toimineet määräaikaisina perhepäivähoitajina Pyhäjärven kaupungissa jo niin pitkään, että nykyisten työsopimuslakien mukaan perustetta määräaikaisuudelle ei enää ole.

Perusturvassa on lukuisia täyttämättä olevia perhepäivähoitajan toimia. Toimiin on varattu palkkausmäärärahat perusturvan talousarviossa.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Esitetään kaupunginhallitukselle, että se antaisi luvan ko. perhepäivähoitajien vakinaistamiseen.


Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©