Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 13.06.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 13.06.2006 / Pykälä 90Perusturvalautakunta
§ 90
13.06.2006

TIIMINVETÄJIEN PALKKAUKSEN TARKISTAMINEN

237/0/023/2006

PETU § 90

Ryhmäperhepäiväkodin tiimin vastaavina toimivat hoitajat Sirkka Melvaskoski ja Ritva Laukkanen saavuttavat tiiminvetäjän pätevyyden valmistuessaan lähihoitajiksi. He toimivat tiiminvetäjinä Metsolassa ja Aarnolassa.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Esitetään henkilöstöjaostolle, että se tarkistaisi Sirkka Melvaskosken ja Ritva Laukkasen palkat vastaamaan muiden ryhmäperhepäiväkotien vastaavien hoitajien palkkausta.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©