Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 13.06.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 13.06.2006 / Pykälä 91Perusturvalautakunta
§ 91
13.06.2006

LAPSIA KOTONAAN HOITAVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALKKA

246/0/023/2006

PETU § 91

Henkilöstöjaosto on kokouksessaan 16.5.2006 § 16 määritellyt lapsia kotonaan hoitavien perhepäivähoitajien tehtäväkohtaisen palkan.

Yleisissä soveltamisohjeissaan henkilöstöjaosto on aiemmin päättänyt, että tehtäväkohtaista palkkausta maksetaan vain kunnan vakinaisessa palveluksessa oleville henkilöille, ei sijaisille ja tilapäisille.

Mikäli halutaan lasten kotona tapahtuvan perhepäivähoidon kaupungissamme jatkuvan, on rekrytoitava uusia perhepäivähoitajia, joita ei heti ensialkuun pysty vakinaiseen toimeen ottamaan.

Kun kyseessä on muutoinkin vaikeasti rekrytoitava henkilöstö, toivottavaa olisi, että heidän kohdallaan voitaisiin poiketa henkilöstöjaoston tehtäväkohtaista palkkausta koskevasta aiemmin mainitusta periaatteesta. Kyse ei olisi kovin monesta henkilöstä.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Esitetään henkilöstöjaostolle, että se antaisi luvan maksaa lapsia kotonaan hoitaville perhepäivähoitajille heidän ammattiryhmälleen määriteltyä tehtäväkohtaista palkkaa myös tilapäisissä työsuhteissa.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©