Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 13.06.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 13.06.2006 / Pykälä 92Perusturvalautakunta
§ 92
13.06.2006

LAPSIA KOTONAAN HOITAVIEN HOITAJIEN PALKKAMÄÄRITTELYN TULKINTAOHJE

247/0/023/2006

PETU § 92

Perhepäivähoitajia koskevan uuden työehtosopimuksen mukaisesti lapsia kotonaan hoitaville hoitajille maksetaan palkka häneltä varattujen hoitopaikkojen perusteella. Työehtosopimuksessa ei ole määritelty, kuinka kauan varattu paikka voi olla tyhjänä, ennekuin palkkausta lähdetään muuttamaan alaspäin. Sopimuksessa sanotaan, että tilannetta on seurattava riittävästi ennen kuin muutoksia lähdetään tekemään.

Henkilöstöjaoston tehtävänä kunnassa on antaa tulkintaohjeita työ- ja virkaehtosopimusten noudattamisesta. Ko ajasta ei henkilöstöjaostolta ole tulkintaohjetta saatu, vaan päivähoidonohjaaja joutuu suorittamaan tulkinnan tapauskohtaisesti harkiten, minkä on havaittu olevan omiaan vaikeuttamaan ohjaajan ja hoitajan välistä yhteistyötä.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Pyydetään, että henkilöstöjaosto antaa päivähoidonohjaajalle tarkat kirjalliset tulkintaohjeet siitä, minkä määritellään olevan sellainen "riittävä" seuraamisaika, jonka jälkeen palkkausta on ryhdyttävä tarkistamaan.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©