Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 13.06.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 13.06.2006 / Pykälä 93Perusturvalautakunta
§ 93
13.06.2006

HEMATOLOGIAN ANALYSAATTORIN HANKINTA

103/0/046/2006

PETU § 93


Perusturvan talousarviossa on varauduttu hematologian analysaattorin hankintaan.

Tarjoukset pyydetty kirjallisesti 4.5.2006


Abbott Oy:ltä, Bayer Oy:ltä, Oriola Oy:ltä ja Ordior Oy:ltä.Määräaikaan 29.5.2006 mennessä tarjouksensa jättivät:

16.5. 06 Ordior Oy hintaan ja 29.5.2006 Oriola Oy

liitteenä nro 7 olevan tarjouspöytäkirjan mukaisesti.

Laboratoriohoitaja Ritva Perälä on suorittanut laitteitten vertailun

ja niitten käyttökustannusten yms. erojen tarkastelun ja esittää

Coulter Ac T 5diff AL analysaattorin hankkimista tarjouksen

mukaiseen hintaan ORDIOR OY:lta.

Oriolan tarjoama Sysmex XS-1000-i hinta 15 500 euroa ei ole

automaattinen ja tarjouspyynnön mukainen eikä vertailtavissa

toisten laitteitten kanssa, joten sitä ei oteta mukaan vertailtuun.

Vertailussa oli mukana Oriolan Sysmex XS 1000-i, jonka hinta

17 000 ja Ordior Oy:n Coulter (23 000 €)..

Käyttökustannukset on laskettu näytteiden lukumäärän

perusteella, joita on n. 6600 vuosi ja tällä laskennalla

käyttökustannusten enemmyys Oriolan analysaattorissa on

n. 20 000 €/vuosi, joten Ordiorin analysaattori on taloudellisesti

edullisempi.

Liitteenä nro 7 tarjouspöytäkirja ja vertailutaulukot.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Hankitaan hematologian analysaattori Coulter

Ac T 5diff AL tarjouksen mukaiseen hintaan ORDIOR OY:lta,

koska analysaattori on käyttökustannukset mukaan lukien

ajateltuna tarjotuista edullisin.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©