Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 13.06.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 13.06.2006 / Pykälä 95Perusturvalautakunta
§ 95
13.06.2006

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.-31.5.2006

19/0/012/2006

PETU § 95

Ehdotus:


Vt. perusturvajohtaja: Merkitään tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 1.-31.5.2006.

Perusturvajohtaja
kokemuslisät

14-16
(Kumpulainen)
koulutuspäätökset
75-95


virkavap./työlomat
18-22


virka- ja työsuhteet
3-5


henkilövaalipäät.
3-4yleispäät.

12-14hankintapäät.
ei oletyöpisteen määritys
ei ole

Johtava lääkäri
virka- ja työsuhteet
14-14

(Jääskeläinen)
vuosilomat

8-11virkavap./työlomat
11-15hankintapäät.
ei ole

Johtava sosiaalitt.
toimeentulotuki
- 8

(Ruotsalainen)
huolto- ja tap.oik.
16-19elatussopimus
16-20virkavap./työlomat
40-46virka- ja työsuhteet
ei ole

Hoito- ja vanhustyönj.
vuosilomat

117-141

(Soini)

työhönottop.

41-50asiakasmaksup.
141-155


hoitomaksup. (pitkäaik.)
4-5


hankinnat

3-3
Vastaava terveydenhoit.
vuosilomat

27-30

(Lehtomäki)

virka- ja työsuhteet
8-8työpisteen määritys
ei ole
Toimistosihteeri
vuosiloma/virkavap.
30-43

(Koirikivi)

työhönottopäätös
5-8


hankinnat

ei ole
Vastaava hammaslääkäri
virka- ja työsuhteet
4-4
(Lapinoja)

vuosilomapäät.
7-7virkavap./työlomat
21-23
Laboratoriohoitaja
vuosilomapäät.
3-4
(Perälä)

virkavap./työlomapäät.
- 2


työhönottopäät.
5-6
Fysioterapeutti
työhönottopäätös
ei ole

(Kärkkäinen)

lomapäätös

10-12virkavapauspäät.
8-8

Vs. ohjaaja

lomapäätös

23-29

(Argillander)

sosiaalihuoltopäätös
49-54

Erityistyöntekijä
sosiaalihuoltopäätös
ei ole

(Jääskeläinen)
työhönottopäätös
9-9henkilöstöpäätös
ei olevammaispalvelupäät.
28-30erityishuolto-ohj.
1-1

Päiväkodin johtaja
vuosilomapäätös
30-43

(Maliniemi)

työhönottopäätös
9-10maksupäätös/sij.
30-76työpisteen määr.
ei ole

Lastenhoitaja
henkilöstöpäätös
21-26

(Tikkanen)

kerhoon ottopäätös
ei ole


työpisteen määritys
ei ole

Psykologi

vuosiloma

12-14

(Laukkanen)

virkavap./työloma
10-11työ- ja virkasuhdepäät.
14-17asiakasmaksupäätös
2-2

Kotihoidonohjaaja
työhönottopäätös
54-63
(Raappana)

henkilöstöasiat
80-96Koti- ja tukipalv.SI,hoitot.
74-75Koti-jatukipav.
106-120

Vastaava osastonhoit.
työhönottopäätös
15-19

(Rönkä)

vuosilomapäätös
16-26sairaslomapäätös
18-24

Osastonhoitaja
virka- /työsuhdepäätös
90-104

(Mäkinen)

vuosilomapäätös
69-74virkavap./työlomapäätös
49-59

Sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
178-220
(Jokela)

Vs. sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
161-183

(Kauhanen)

Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
155-176
(Lapinkoski)

Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
162-214

(Kulju)

elatusturva

16-18

Päivähoidonohjaaja
maksu/sij.päätös
143-157

(Lipponen)

työhönottopäätös
26-30


työpisteen määritysp.
ei olelomapäätös

58-65kuukausipalkan määritysp.
ei olekeskeytyspäätös
ei olehoitopaikan varausilm.
ei olehankintapäätös
ei ole

Vast.sh:n sij.

päätökset

13-19
(Konola)

Palveluasumisohjaaja
päätökset

23-38
(Salo)

Työterveyshoitaja
työhönottopäätös
1-4

(Kämäräinen)

Päätös:


Merkittiin tietoon saatetuiksi. Otto-oikeutta ei käytetty.

©