Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 13.06.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 13.06.2006 / Pykälä 80Perusturvalautakunta
§ 80
13.06.2006

SEULONTATUTKIMUKSET NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNASSA

234/2/220/2006

PETU § 80

Nivala-Haapajärven seutukunnan hyvinvointitiimi on valmistellut yhteiset ohjeet ns. seulontojen järjestämisestä seutukunnan alueella seutukunnan kuntien yhteistyönä. Seulontaohjeet esitetään liitteellä nro 2.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Vahvistetaan seulontatutkimusten järjestäminen Pyhäjärven kaupungissa liitteen nro 2 mukaisesti.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©