Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 13.06.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 13.06.2006 / Pykälä 81Perusturvalautakunta
§ 81
13.06.2006

ERIKOISLÄÄKÄRIPALVELUJEN OSTOSOPIMUS

238/0/055/2006

PETU § 81

Nivala-Haapajärven seutukunnille on useita sopimuksia erikoislääkäripalveluiden hankkimisesta. Sopimuspohjat ovat kirjavia ja vaikeuttavat kuntien välistä palvelujen myyntiä/laskutusta.

Nivala-Haapajärven hyvinvointitiimi on laatinut sopimuspohjan erikoislääkäripalvelujen hankkimiseksi seutukunnan alueella. Sopimuspohja otetaan käyttöön sitä mukaa, kun eri sopimukset tulevat uusittaviksi. Sopimuspohja esitetään liitteellä nro 3.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Hyväksytään erikoislääkäripalvelujen ostosopimusmalli käyttöön otettavaksi Pyhäjärven kaupungissa.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©