Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 13.06.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 13.06.2006 / Pykälä 83Perusturvalautakunta
§ 83
13.06.2006

PYHÄJÄRVI 2000-2004 MENETETYT ELINVUODET INDEKSI

240/2/220/2006

PETU § 83

Nivala-Haapajärven seutukunnassa on aloitettu seutukunnan kuntien yhteinen terveyden edistämishanke vuoden 2006 alussa.

Hankkeen yhteydessä on EFEKO OY:ltä ostettu ns. PYLL -indeksi, joka kuvaa ennenaikaisten kuolemien johdosta menetettyjä elinvuosia seutukunnassa ja sen kunnissa ja vertaa niitä valtakunnan keskiarvoon.

Pyhäjärvellä tilanne oli seutukunnan kunnista paras. Henkistä pääomaa menetettiin ennenaikaisten kuolemien johdosta 10 % vähemmän kuin maassa keskimäärin. Naisten osalta vähemmyys oli 30 %, miesten osalta 10%. Tästä huolimatta alkoholikuolleisuus oli molemmissa ryhmissä suurempaa kuin maassa keskimäärin. Seutukunnallista päihdeprojektia ollaankin suunnittelemassa.

Liitteellä nro 5 esitetään indeksin tietoja Pyhäjärven osalta.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Merkitään tietoon saatetuksi


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©