Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 13.06.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 13.06.2006 / Pykälä 84Perusturvalautakunta
§ 84
13.06.2006

SELVITYS VAMMAISTEN, PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUIDEN TARPEESTA NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNASSA.

245/2/20/2006

PETU § 84

Asumispalvelusäätiö ASPA on tehnyt selvityksen Nivalan-Haapajärven seutukunnan 16-65 -vuotiaiden eri tavoin vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja asumiseen liittyvistä muista palveluista.

Selvitysprojekti toteutettiin lomakekyselynä ja vastauksia palautui 334, joista kohderyhmään kuului 292 vastaajaa suurimpana ryhmänä kehitysvammaiset.

Asumiseensa oli tyytyväisiä 77 % vastaajista. Yleisimpinä asumisen ongelmana koettiin yksinäisyys, erilaiset pelot sekä ahdistus. Eniten arvioitiin tarvittavan viiden lähivuoden aikana kotihoidon palveluja sekä kuntoutus-, kuljetus- ja päivätoiminnan palveluja.

(Liitetiedostona toimenpidesuositukset)

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Merkitään tietoon saatetuksi.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©