Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 13.06.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 13.06.2006 / Pykälä 85Perusturvalautakunta
§ 85
13.06.2006

KUNTOUTUS -TULOSYKSIKÖN VARAVASTUUHENKILÖN NIMEÄMINEN

241/2/220/2006

PETU § 85

Kuntoutuksessa on aloittanut uusi vakituinen fysioterapeutti 1.6.2006 lukien ja kuntoutuksen vastuuhenkilön sijainen siten muuttuu.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Todetaan, että kuntoutuksen tulosyksikön esimies/vastuuhenkilö on fysioterapeutti Piia Kärkkäinen ja hänen sijaisensa fysioterapeutti Juha Tikkanen.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©