Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 13.06.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 13.06.2006 / Pykälä 87Perusturvalautakunta
§ 87
13.06.2006

PÄIVÄHOITOMAKSUT TOIMIKAUDELLA 1.8.2006-31.7.2007

235/0/031/2006

PETU § 87


Päivähoitomaksuja koskevien lakien ja asetusten mukaan kunnan määrittelyoikeuden piiriin kuuluvat osapäivähoitoa ja tilapäisiä lyhyitä hoitosuhteita koskevat maksut, joista tehdyt päätökset ovat voimassa 31.7.2006 asti.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Päätetään toimikauden1.8.2006-31.7.2007 päivähoitomaksut ja niiden määräytymisperusteet liitteen nro 6 mukaisesti. Mikäli ko. aikana tapahtuu muutoksia lainsäädännössä maksuja tarkistetaan niitä vastaavasti.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©