Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 06.11.2006

Kaupunginhallitus
Kokous 06.11.2006 / Pykälä 271Kaupunginhallitus
§ 271
06.11.2006

ESITYS OULUN LÄÄNIN TAIDETOIMIKUNNAN JÄSENIKSI TOIMIKAUDELLE 2007-2009

372/0/011/2006

KHALL § 271

Oulun lääninhallitus kirjeellään 5.10.2006 pyytää esityksiä Oulun läänin taidetoimikunnan jäseniksi toimikaudelle 2007-2009.

Kirje on oheismateriaalina nro 16.

Ehdotus:

Vt. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esityksen tekemisestä.

Päätös:

Oulun läänin taidetoimikunnan jäseneksi toimikaudelle 2007-2009 esitetään valittavaksi Marja-Liisa Korhonen.

©