Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 06.11.2006

Kaupunginhallitus
Kokous 06.11.2006 / Pykälä 272Kaupunginhallitus
§ 272
06.11.2006

NIMENKIRJOITUSOIKEUS

335/0/022/2006

KHALL § 272

Kaupunginhallitus on päätöksellään 2.10.2006 § 230 nimennyt hallintojohtaja Aki Viitasaaren vt. kaupunginjohtajaksi ajalle 17.10.2006- 31.8.2007. Hallintojohtajan työt on jaettu useammalle henkilölle, joilla ei ole hallintosäännön mukaan nimenkirjoitusoikeutta. Ko. tilanteesta johtuen on syytä päättää nimenkirjoitusoikeus jollekin hallintotoimen viranhaltijalle.

Hallintosääntö 17 § Nimenkirjoitus:

"Kaupungin puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kaupunginjohtaja ja varmentaa toimialueen päällikkö, jollei kaupunginhallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä.

Kaupunginhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kaupunginjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai asianomaisen toimialueen päällikkö tai kaupunginhallituksen määräämä muu viranhaltija."

Ehdotus:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että taloussihteeri Pirkko Pulkkisella on hallintosäännön 17 §:ssä tarkoitettu nimenkirjoitusoikeus siihen saakka, kun hallintojohtaja Aki Viitasaari toimii vt. kaupunginjohtajana eikä hallintojohtajan paikkaa ole täytetty.

Päätös:

Vt. kaupunginjohtaja Aki Viitasaari jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

©