Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 06.11.2006

Kaupunginhallitus
Kokous 06.11.2006 / Pykälä 273Kaupunginhallitus
§ 273
06.11.2006

TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT

13/0/012/2006

KHALL § 273

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat toimielinten pöytäkirjajäljennökset:

Tekninen lautakunta

19.10.2006

Perusturvalautakunta

26.10.2006

Ehdotus:

Vt. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää:

1. merkitä saapuneet pöytäkirjat tiedoksi

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

©