Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 06.11.2006

Kaupunginhallitus
Kokous 06.11.2006 / Pykälä 274Kaupunginhallitus
§ 274
06.11.2006

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 23.9. - 27.10.2006

12/0/012/2006

KHALL § 274

Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina nro 17.

Ehdotus:

Vt. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

©