Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 26.10.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 26.10.2006 / Pykälä 122



Perusturvalautakunta
§ 122
26.10.2006

TIEDOKSISAATOT JA TOIMENPITEET

PETU § 122

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat:

Oulun lääninhallitus, ilmoitus perustoimeentulotuen valtionosuuden ennakoiden tarkistamisesta ajalle 1.10.-31.12.2006.

Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä, suoritehinnat v. 2007.

Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, 20.9.2006, päätös siirtymisestä hinnaston mukaiseen suoriteperusteiseen laskutukseen v. 2007. Sopimus synnytys- ja naistentautien erikoislääkärin palveluiden ostamisesta Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ja Pyhäjärven kaupungin kanssa.

Oulaisten seudun kansanterveystyön ky., ote 13.9.2006, Alue-Effica- terveyskeskuskertomusjärjestelmän hankintasuositus yhteispäivystystysalueelle.

Anne Kärjä, irtisanoutuminen kotihoidon kodinhoitajan virasta 11.10.2006 alkaen.

Päätös:

Merkittiin tietoon saatetuiksi.





©