Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 26.10.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 26.10.2006 / Pykälä 114Perusturvalautakunta
§ 114
26.10.2006

POLIKLINIKAN VASTAAVAN OSASTONHOITAJAN SIJAISUUDEN HOITO

354/0/021/2006

PETU § 114

Poliklinikan vastaava osastonhoitaja Sirpa Rönkä on palkattomalla virkavapaalla ajalla 1.1.2007-31.5.2007.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja:

1. Nimetään sairaanhoitaja Kaija Manninen-Lindqvist suostumuksellaan vs. vastaavaksi osastonhoitajaksi poliklinikalle ajalle 1.1.2007-31.5.2007. Esitetään henkilöstöjaostolle Mannisen palkkauksen tarkistamista ko. ajaksi poliklinikan vastaavan osastonhoitajan palkkauksen mukaiseksi.

2. Nimetään Kaija Manninen-Lindqvist poliklinikka -tulosyksikön vastuuhenkilöksi ja poliklinikan laskujen vastaanottomerkintöjen tekijäksi sekä poliklinisten palvelujen tulosyksikön varahenkilöksi.

3. Nimetään laboratoriohoitaja Ritva Perälä polikliniset palvelut -tulosyksikön vastuuhenkilöksi ja poliklinisten palvelujen tulosyksikköjen laskujen hyväksyjäksi. Laboratorion laskujen vastaanottomerkintöjen tekijäksi vahvistetaan laboratoriohoitaja Arja Jääskeläinen. Ritva Perälän matka- ym. laskut hyväksyy johtava lääkäri Veikko Matilainen.


Päätös:

Puheenjohtaja Mauno Tuoriniemi esitti, että lautakunta nimeää Kaija Manninen-Lindqvistin poliklinikan vastaavan osastonhoitajan sijaiseksi kaikilta osin, koska katsoo, että on tarkoituksen- mukaisempaa, ettei vastaavan osastonhoitajan tehtäviä jaeta. Lautakunta yksimielisesti kannatti puheenjohtajan esitystä ja siten lautakunta nimesi Kaija Manninen Lindqvistin vs. vastaavaksi osastonhoitajaksi poliklinikalle ja koko polikliniset palvelut -tulosyksikön vastuuhenkilöksi ajalla 1.1.-31.5.2007 ja antoi hänelle oikeuden toimia poliklinisten palvelujen tulosyksikköjen laskujen hyväksyjänä ko. ajankohtana.

©