Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 26.10.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 26.10.2006 / Pykälä 116Perusturvalautakunta
§ 116
26.10.2006

KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISTYÖNTEKIJÄN VIRKANIMIKKKEEN MUUTTAMINEN

338/0/020/2006

PETU § 116

Nivala-Haapajärven seutukunnan kuntien kehitysvammaisten avohuollon työntekijät esittävät virkanimikkeidensä yhdenmukaistamista. Tällä hetkellä nimikkeinä on mm. erityistyöntekijä, kehitysvammahuollonohjaaja, avohuollonohjaaja ym.

Työntekijät esittävät, että heidän virkanimikkeensä muutettaisiin palveluohjaajaksi. Nimikemuutos ei aiheuta paineita tehtävän muutoksiin tai palkkkauksen muutoksiin.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Esitetään kaupunginhallitukselle kehitysvammaisten avohuollon erityistyöntekijän virkanimikkeen muuttamista palveluohjaajan virkanimikkeeksi.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©