Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 26.10.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 26.10.2006 / Pykälä 117Perusturvalautakunta
§ 117
26.10.2006

SIVISTYS- JA PERUSTURVATOINTEN YHTEISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN VAKINAISTAMINEN

341/0/021/2006

PETU § 117

Teija Tikkanen ja Niina Heikkilä ovat jo useamman vuoden ajan toimineet koulun ja päivähoidon yhteisinä työntekijöinä eikä perusteita työsuhteiden tilapäisyydelle ole.

 

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Esitetään kaupunginhallitukselle, että se vakinaistaisi Teija Tikkasen ja Niina Heikkilän työsuhteet Pyhäjärven kaupungissa nimikkeellä lasten ja nuorten ohjaaja.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©