Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 26.10.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 26.10.2006 / Pykälä 120Perusturvalautakunta
§ 120
26.10.2006

HOITOPÄIVÄHINTOJEN TARKISTUSPERUSTEEN MUUTTAMINEN

324/0/031/2006

PETU § 120

Pyhäsalmen Palvelukoti Jaatinen Oy esittää yli 20%:n sotainvalidien täysihoitosopimusten muuttamista siten, että vuosittainen hoitopäivähinnan tarkistus tapahtuu vuoden 2007 alusta lukien sen palkkaindeksin mukaan, joka vuosittain vahvistetaan eläkelain soveltamista varten käyttäen työikäisten indeksiä.

Tähän asti tarkistus on tapahtunut elinkustannusindeksin mukaisesti ja muutosperusteluna esitetään sitä, että palkkausmenot muodostavat suurimman osan palvelukodin menoista ja siten palkkakustannusindeksi myötäilee paremmin näiden kustannusten muutoksia.

Lisäksi Palvelukoti esittää, että yksi vanha vuonna 1998 solmittu palvelusopimus, joka koskee 91 vuotiasta sotainvalidia, muutetaan samanhintaiseksi kuin muutkin tämänhetkiset sopimukset eli 67,56 eurosta 72,92 euroon /vrk.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja:

1. Hyväksytään yli 20%:n sotainvalidien täysihoitosopimusten muuttaminen siten, että vuosittainen hoitopäivähinnan tarkistus tapahtuu vuoden 2007 alusta lukien palkkaindeksin mukaisesti. 2. Hyväksytään sopimuksen 17.12.1998 täysihoitopäivän hinnan tarkistaminen 72,92 euroon samasta ajankohdasta lukien.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©