Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 26.10.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 26.10.2006 / Pykälä 121Perusturvalautakunta
§ 121
26.10.2006

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.-30.9.2006

19/0/012/2006

PETU § 121

Perusturvajohtaja: Merkitään tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 1.-30.9.2006.

Perusturvajohtaja
kokemuslisät

ei ole
(Kumpulainen)
koulutuspäätökset
113-141


virkavap./työlomat
32-34


virka- ja työsuhteet
ei ole


henkilövaalipäät.
7-7yleispäät.

ei olehankintapäät.
ei oletyöpisteen määritys
ei ole

Johtava lääkäri
virka- ja työsuhteet
22-22

(Matilainen)

vuosilomat

ei olevirkavap./työlomat
24-24hankintapäät.
ei ole

Johtava sosiaalitt.
toimeentulotuki
ei ole
(Ruotsalainen)
huolto- ja tap.oik.
33-36


elatussopimus
30-34virkavap./työlomat
65-72


virka- ja työsuhteet
ei ole

Hoito- ja vanhustyönj.
vuosilomat

230-254

(Soini)

työhönottop.

74-78asiakasmaksup.
185-203


hoitomaksup. (pitkäaik.)
10-10


hankinnat

4-4
Vastaava terveydenhoit.
vuosilomat

51-60

(Lehtomäki)

virka- ja työsuhteet
ei oletyöpisteen määritys
8-13
Toimistosihteeri
vuosiloma/virkavap.
65-68

(Koirikivi)

työhönottopäätös
22-24


hankinnat

ei ole
Vastaava hammaslääkäri
virka- ja työsuhteet
7-10
(Lapinoja)

vuosilomapäät.
ei olevirkavap./työlomat
ei ole
Laboratoriohoitaja
vuosilomapäät.
3-4
(Perälä)

virkavap./työlomapäät.
- 2


työhönottopäät.
5-6
Fysioterapeutti
työhönottopäätös
ei ole

(Kärkkäinen)

lomapäätös

ei olevirkavapauspäät.
ei olevirkavapauspäät. (muut syyt) ei ole

Vs. ohjaaja

lomapäätös

45-50

(Argillander)

sosiaalihuoltopäätös
59-63

Erityistyöntekijä
sosiaalihuoltopäätös
ei ole

(Jääskeläinen)
työhönottopäätös
12-12henkilöstöpäätös
ei ole


vammaispalvelupäät.
39-46erityishuolto-ohj.
ei ole

Päiväkodin johtaja
vuosilomapäätös
62-67

(Maliniemi)

työhönottopäätös
17-17


maksupäätös/sij.
275-317työpisteen määr.
ei ole

Lastenhoitaja
henkilöstöpäätös
27 -27

(Tikkanen)

kerhoon ottopäätös
ei ole


työpisteen määritys
ei ole

Erityislastentarh.op.
esikouluun ottopäätös
ei ole

(Karvonen)

Psykologi

vuosiloma

ei ole

(Laukkanen)

virkavap./työloma
20-20työ- ja virkasuhdepäät.
ei oleasiakasmaksupäätös
ei ole

Kotihoidonohjaaja
työhönottopäätös
87-99
(Raappana)

henkilöstöasiat
146-172


Koti- ja tukipalv.SI,hoitot.
81-85Koti-ja tukipav.
177-193

Vastaava osastonhoit.
työhönottopäätös
23-28

(Rönkä)

vuosilomapäätös
30-30sairaslomapäätös
29-34

Osastonhoitaja
virka- /työsuhdepäätös
152-164

(Mäkinen)

vuosilomapäätös
91-94virkavap./työlomapäätös
84-88

Sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
366-406
(Jokela)

Sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
43-67

(Jauhiainen)

Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
242-304
(Lapinkoski)

Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
318-369

(Kulju)

elatusturva

31-35
Päivähoidonohjaaja
maksu/sij.päätös
242-354

(Lipponen)

työhönottopäätös
46-66


työpisteen määritysp.
13-16lomapäätös

90-100kuukausipalkan määritysp.
ei olekeskeytyspäätös
ei olehoitopaikan varausilm.
ei olehankintapäätös
ei ole

Vast.sh:n sij.

päätökset

39-53
(Konola)

Palveluasumisohjaaja
päätökset

94-102
(Salo)

Työterveyshoitaja
työhönottopäätös
ei ole

(Kämäräinen)

Päätös:


Merkittiin tietoon saatetuiksi. Otto-oikeutta ei käytetä.

©