Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 14.12.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 14.12.2006 / Pykälä 151Perusturvalautakunta
§ 151
14.12.2006

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET VUODELLE 2007

422/0/031/2006

PETU § 151


Lautakunta vahvistaa vuosittain ohjeet viranhaltijoille toimeentulotuen myöntämistä varten. Seutukunnan sosiaalityöntekijät ovat valmistelleet ohjeet liitteen nro 2 mukaisesti. Ohjeistusta on tarkistettu Pyhäjärven käytäntöjä vastaavaksi.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta vahvistaa ohjeet toimeentulotuen myöntämiselle liitteen nro 2 mukaisesti.

Päätös:


Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©