Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 14.12.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 14.12.2006 / Pykälä 152Perusturvalautakunta
§ 152
14.12.2006

KEHITYSVAMMAHUOLLON MAKSUT JA KORVAUKSET VUONNA 2007

417/0/031/2006

PETU § 152

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Vahvistetaan kehitysvammahuollon maksut ja korvaukset vuonna 2007 seuraavasti:
1.Tilapäinen perhehoito

Tilapäisen perhehoidon palkkiot, kulukorvaus ja asiakkaiden ylläpitomaksu:

Hoitopalkkio jaetaan kolmeen luokkaan, jako tehdään asiakkaan saaman Kelan maksaman hoitotuen mukaan:

 

KELAN HOITOTUKI
PALKKIO
KULUKORV.
YLLÄPITO-
MAKSU
alin hoitotuki
23 €
14 €
14 €
korotettu hoitotuki
34 €
14 €
14 €
erityishoitotuki
46 €
14 €
14 €

-Pääsääntöisesti tilapäisen perhehoidon palkkiota ei makseta samassa taloudessa asuvalle, mutta harkintaa voi käyttää.-Kulukorvaus maksetaan, jos hoito tapahtuu muualla kuin


hoidettavan kotona.


-Omaishoidontuen saajille ylläpitomaksu on 9 € vapaa-


päivien osalta.


-Ylläpitomaksu peritään vain, jos kulukorvaus on maksettu.


-Tuntihinnat määritellään erillisen sopimuksen mukaan.2. Jatkuva perhehoito

Perhehoidon palkkio ja korvaus asetuksen mukainen minimipalkkio (palkkio 242 €/ kk, korvaus 305 €/kk). Harkinnalla voidaan poiketa hoitoisuudesta riippuen.

Perhehoidon asiakasmaksut määrätään samalla tavoin kuin pitkäaikaisen laitoshoidonmaksut.

Pääsääntöisesti pitkäaikaisen laitoshoidon ja siten myös perhehoidon maksu määrätään hoidossa olevan henkilön henkilökohtaisten tulojen perusteella ja se voi olla enintään 80 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää vähintään 80 €. Perhehoidossa hoitotuki jää kokonaan asiakkaan omaan käyttöön.3. Tilapäinen palveluasuminen ylläpitomaksu-Omaishoitajien kertyneet vapaapäivät 9 €/vrk ja joka peri-


tään myös alle 16-vuotiailta.


-Muut päivät 21 €/vrk. Maksu sisältää asumisen, ateriat,


siivous- ja puhdistusaineet.


-alle 16-vuotiaalta ei peritä maksuja osittaisesta ylläpidosta.4. Pitkäaikaisasukkaat palveluasumisessa-Pääsääntöisesti palvelun antaja laskuttaa pitkäaikais-


asiakkaita.


-Poikkeustapauksissa kehitysvammaisten avohuolto laskut-


taa asiakkailta ylläpitomaksun asuinyksikön todellisten


kulujen mukaan.5. Tukihenkilömaksu-Asiakkaalta laskutetaan saamastaan tukihenkilöpalvelusta


kotihoidon maksutaulukon mukaisesti, mikäli palvelu ei


kuulu asiakkaan saamaan erityishuoltoon.6. Opetusasunnon vuokra /asumisvalmennus
(Toipilaspolku 3 A 1)-Pitkäaikaisasiakkaiden vuokra (27 m2) on 230 €/kk


sisältäen vesimaksun 12 €.


Sähkö laskutetaan kulutuksen mukaan ja


tarvittavat tukipalvelut hinnoitellaan erikseen.


-Asumisvalmennus ja tilapäishoito opetusasunnossa 9 €/vrk


sisältäen asumisen ja tarvittavat tukipalvelut.


Vuorokausihinnan lisäksi asiakas maksaa ateriansa.7. Työkeskuksen käyttöpäivämaksu-Työ- ja kerhotoimintaan osallistuvilta peritään käyttöpäiv-


maksua 5 €/päivä ja leirimaksua 6 €/päivä leiripäiviltä.8. Työkeskuksen toimintaan osallistuvien matkakorvaus on


0,06 €/km.

9. Työosuusraha

Työkeskuksessa työskentelevälle kehitysvammaiselle maksetaan työosuusrahaa läsnäolopäivistä. Työosuusrahan eli ahkeruusrahan maksuperusteita ovat henkilökohtaiset perusteet; koulutus, työkyky, ahkeruus, käytös ja työn vaativuus. Ohjaajat tarkistavat aika ajoittain nämä maksuperusteet.

Työosuusrahaa maksetaan seuraavasti:

Ryhmä I
1,00-2,50 €/ läsnäolopäivä

Ryhmä II
2,60-4,00 €/ läsnäolopäivä

Avotyötoiminnassa oleville kehitysvammaisille ahkeruusrahaa maksetaan seuraavasti:

Ryhmä I
3,50-6,00 €/ työpäivä

Ryhmä II
6,10-12,00 €/ työpäivä
Kaikki tai osa ahkeruusrahasta laskutetaan avotyö-toiminnan työnantajalta.

Sairaustapauksissa avotyötoiminnan työntekijöille maksetaan työosuusrahaa kolmelta päivältä, mikäli hän toimittaa lääkärintodistuksen. Muista poissaoloista työosuusrahaa ei makseta.

Kaikille työosuusrahan saajille maksetaan heinäkuussa keskimääräisten työpäivien mukainen maksu. Loma- yms. rahoja ei makseta.

10. Ulkokuntalaiset
Ulkokuntalaisen työkeskuspäivän hinta on 44 € / päivä.

11. Henkilökuljetukset työkeskuksen autolla

Työkeskuksen autolla ajetaan kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaiset työkeskuksen asiakkaitten henkilökuljetukset. Muista henkilökuljetuksista peritään linja-auto taksan mukaiset maksut.

 


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©