Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 14.12.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 14.12.2006 / Pykälä 154Perusturvalautakunta
§ 154
14.12.2006

YLI 20%:N SOTAINVALIDIEN ATERIAPALVELU VUONNA 2007

424/0/031/2006

PETU § 154


Vähintään 20 %.n invaliditeetin omaavien sotainvalidien ateriapalveluista saadaan korvaus Valtiokonttorilta.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Myönnetään ateriapalvelujen tarpeessa oleville vähintään 20 %.n sotainvalideille mahdollisuus ruokailla paikkakunnan ruokaloissa seitsemänä päivänä viikossa. Ateriapalvelun hinnaksi vahvistetaan 5,90 euroa/ateria.

Valtiokonttorilta laskutetaan kustannukset todellisten menojen mukaan, mikäli poikkeustapauksissa aterioita joudutaan kuljettamaan kotiin.


Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©