Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 14.12.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 14.12.2006 / Pykälä 159Perusturvalautakunta
§ 159
14.12.2006

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.-30.11.2006

19/0/012/2006

PETU § 159

Perusturvajohtaja: Merkitään tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 1.-30.11.2006.

Perusturvajohtaja
kokemuslisät

ei ole
(Kumpulainen)
koulutuspäätökset
160-168


virkavap./työlomat
40-40


virka- ja työsuhteet
12 -12


henkilövaalipäät.
8-9yleispäät.

27-27hankintapäät.
ei oletyöpisteen määritys
6-6

Johtava lääkäri
virka- ja työsuhteet
ei ole

(Matilainen)

vuosilomat

20-20virkavap./työlomat
26-27hankintapäät.
ei ole

Johtava sosiaalitt.
toimeentulotuki
16-16
(Ruotsalainen)
huolto- ja tap.oik.
38-45


elatussopimus
36-43virkavap./työlomat
95-100


virka- ja työsuhteet
ei ole

Hoito- ja vanhustyönj.
vuosilomat

296-315

(Soini)

työhönottop.

86-96asiakasmaksup.
218-228


hoitomaksup. (pitkäaik.)
12-12


hankinnat

ei ole
Vastaava terveydenhoit.
vuosilomat

70-76

(Lehtomäki)

virka- ja työsuhteet
24-25


työpisteen määritys
15-15
Toimistosihteeri
vuosiloma/virkavap.
77-87

(Koirikivi)

työhönottopäätös
25-27


hankinnat

ei ole
Vastaava hammaslääkäri
virka- ja työsuhteet
ei ole

(Lapinoja)

vuosilomapäät.
13-14virkavap./työlomat
33-35
Laboratoriohoitaja
vuosilomapäät.
3-4
(Perälä)

virkavap./työlomapäät.
- 2


työhönottopäät.
5-6
Fysioterapeutti
työhönottopäätös
ei ole

(Kärkkäinen)

lomapäätös

16-17virkavapauspäät.
2-3


virkavapauspäät. (muut syyt) 10-10

Vs. ohjaaja

lomapäätös

61-66

(Argillander)

sosiaalihuoltopäätös
65-66

Erityistyöntekijä
sosiaalihuoltopäätös
ei ole

(Jääskeläinen)
työhönottopäätös
14-16henkilöstöpäätös
ei ole


vammaispalvelupäät.
52-54erityishuolto-ohj.
ei ole

Päiväkodin johtaja
vuosilomapäätös
79-85

(Maliniemi)

työhönottopäätös
19-21


maksupäätös/sij.
321-335työpisteen määr.
ei ole

Lastenhoitaja
henkilöstöpäätös
ei ole

(Tikkanen)

kerhoon ottopäätös
ei ole


työpisteen määritys
ei ole

Erityislastentarh.op.
esikouluun ottopäätös
ei ole

(Karvonen)

Psykologi

vuosiloma

- 22

(Laukkanen)

virkavap./työloma
21-31


työ- ja virkasuhdepäät.
ei oleasiakasmaksupäätös
4 - 4

Kotihoidonohjaaja
työhönottopäätös
115-120
(Raappana)

henkilöstöasiat
198-207


Koti- ja tukipalv.SI,hoitot.
89-91Koti-ja tukipav.
210-236

Vastaava osastonhoit.
työhönottopäätös
32-33

(Rönkä)

vuosilomapäätös
35-38


sairaslomapäätös
42-46

Osastonhoitaja
virka- /työsuhdepäätös
188-210

(Mäkinen)

vuosilomapäätös
104-116virkavap./työlomapäätös
93-114

Sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
458-510
(Jokela)

Sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
93-110

(Jauhiainen)

Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
348-378
(Lapinkoski)

Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
420-470
(Kulju)

elatusturva

37-37
Päivähoidonohjaaja
maksu/sij.päätös
3426-449
(Lipponen)

työhönottopäätös
71-74


työpisteen määritysp.
17-17lomapäätös

142-165kuukausipalkan määritysp.
ei olekeskeytyspäätös
ei olehoitopaikan varausilm.
ei olehankintapäätös
ei ole

Vast.sh:n sij.

päätökset

54-70
(Konola)

Palveluasumisohjaaja
päätökset

112-120
(Salo)

Työterveyshoitaja
työhönottopäätös
- 63

(Kämäräinen)

Johtava eläinlääkäri
työhönottopäätös
1-3

(Olbricht)

Päätös:


Merkittiin tietoon saatetuiksi. Otto-oikeutta ei käytetä.

©