Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 14.12.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 14.12.2006 / Pykälä 144Perusturvalautakunta
§ 144
14.12.2006

TALOUSARVION YLITYS / PERUSTURVATOIMI

427/0/041/2006

PETU § 144

Osavuosikatsauksessa 2/2006 perusturvatoimessa arvioitiin sairaanhoitopalvelujen päävastuualueen ylitykseksi tulevan n. 825 000 euroa, josta arvioitiin pystyvän perusturvatoimen voimin kattamaan n. 200 000 ja pyydettiin vuoden 2006 talousarvioon 625 000 euron ylitysoikeutta. Lisämäärärahaa saatiin 500 000 euroa.

 

Nyt kuitenkin elo-syyskuulta lähtien sairaanhoitopiiri on kiihdyttänyt jononpurkutoimintaansa ja loppuvuoden laskut ovat ennakoituakin suurempia, joten sairaanhoitopalvelujen vastuualueen ylitykseksi tulee arviolta niin paljon, ettei sitä perusturvatoimen voimin saada katetuiksi vaan ylitystä tulee ainakin 400 000 euroa.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Pyydetään kaupunginhallitukselta / -valtuustolta 400 000 euroa lisää ylitysoikeutta vuoden 2006 talousarvion.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©