Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 14.12.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 14.12.2006 / Pykälä 147Perusturvalautakunta
§ 147
14.12.2006

LASTEN HUOLTOA JA TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSOVITTELIJOIDEN NIMEÄMINEN

421/0/011/2006

PETU § 147

Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta ja sitä täydentävä asetus on vuodelta 1996.

Laissa tarkoitetulla tavalla täytäntöön pantavissa ovat lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva tuomioistuimen päätös tai väliaikainen määräys sekä sosiaalihuollon viranomaisen vahvistama sopimus. Päätösten täytäntöönpanosta määrääminen kuuluu käräjäoikeudelle.

Täytäntöönpanohakemuksen saavutta käräjäoikeuteen sen on määrättävä yksi tai useampi sovittelija toimittamaan asiassa sovittelu.

Sovittelu on kunnalle sosiaalihuoltolain 17 §:n mukainen tehtävä ja kunnan sosiaalihuollon viranomaisen on nimettävä henkilöt, jotka käräjäoikeus voi määrätä sovittelijoiksi.

Sovittelijoiksi voidaan nimetä vain lasten ja perheiden kanssa tehtävään psykologiseen, psykiatriseen tai sosiaalityöhön taikka lastensuojeluun perehtynyt henkilö. Sovittelijat on ilmoitettava käräjäoikeudelle.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Nimetään sovittelijoiksi seuraavat henkilöt:

Johtava sosiaalityöntekijä Martti Ruotsalainen

Sosiaalityöntekijä Kaija Jokela

Sosiaalityöntekijä Tiina Jauhiainen

Vs.sosiaalityöntekijä Helena Kauhanen

Sosiaaliohjaaja Pasi Lapinkoski

Psykologi Taija Nurmesniemi

Sosiaalityöntekijä Elina Taskinen

Neuvottelijat sopivat tapauskohtaisesti, ketkä suorittavat

sovittelun. Sovittelu suoritetaan parityöskentelynä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©